🛅 تجربه کاری

دست به هر کاری می زدم شکست می خوردم حتی کارهای کوچک. به این فکر افتادم که برم پیش یکی

شغل قبلي رؤساي جمهور آمريكا

✅اندرو جانسون/خیاط ✅جیمز آبرام گارفیلد/ سرایدار مدرسه ✅گراور کلیلوند/کلانتر ✅تئودور روزولت/گاو چران ✅هری ترومن/لباس فروش مردانه ✅جان اف کندی/ روزنامه

حکایت اخراج مورچه

این داستان فوقه فوق‌العاده است ا🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜 🐜 مورچه کوچکی بود که هر روز صبح زود سرکار حاضر می شد و

خدایا شکر

خدایا شکر روزی مردی خواب عجیبی دید!دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آنها نگاه می کند.هنگام ورود،دسته ی

روزی سیصد ساله!

۱ _ روزی سیصد ساله! از شخصی پرسیدند: روزها و شب هایت چگونه می گذرد؟ با ناراحتی جواب داد: چه

ایده چاپ آگهی نامه

ایده چاپ آگهی نامه از آقای شهرام نیک نیا مدیر سایت ۱۱۸ استان ایده چاپ آگهی نامه این ایده زمانی

🍏🍎دانه و سیب

از طبیعت می توان درس های بسیاری گرفت. تا به حال نگاهی به یک درخت سیب انداخته اید؟ شاید با

ثروت واقعی

مردی خسیس تمام دارایی اش را فروخت و طلا خرید. او طلاها را در گودالی در حیاط خانهاش پنهان کرد.

1 2 3 4